ทัศนศึกษา เรียนรู้นอกห้องเรียน

ทัศนศึกษา เรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วัว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง นม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เรื่อง ไก่
#กองพันทหารราบที่๓กรมทหารราบที่๒รักษาพระองค์
1
^