กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ร่วมแห่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา
ณ วัดหลวงปรีชากูล อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
^