วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2562

โรงเรียนหทัยชาติได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีคุณแม่ขษีร์สิริ หงส์วิไล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ วางพานพุ่งเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ และกล่าวคำ
1
^