รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลดร.กนกพร วรมานะกุล วอง

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนหทัยชาติ

รายละเอียด

ที่อยู่97/1 ซอยศึกษา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์0818624691

ที่อยู่อีเมล์hathaichatschool@gmail.com

^